هفته چهارم مسابقات فوتبال منطقه داریون( یادواره شهدا) با انجام چهار دیدار پیگیری شد که طی آن تیم های شهدای دودج و وحدت تربر جعفری در برابر حریفان خود تن به شکست سنگینی دادند.

خبرنگار:علی مختاری|
در بازی نخست ،تیم میثاق با نتیجه دوبریک پاسارگاد را مغلوب کرد، در این بازی مهدیار جوکار و احمدرضا جوکار برای میثاق و مصیب بذرافشان نیز برای پاسارگاد گلزنی کردند.
حسن ارجی از پاسارگاد از قاضی میدان کارت قرمز دریافت و از زمین بازی اخراج شد.
قضاوت این دیدار بعهده کمال زارعی به کمک محمدرضا کشاورز و مهدی برنجی بود.
بازی دوم بین تیم های شهدای لابیشه و وحدت تربر جعفری انجام شد که این بازی با نتیجه پرگل پنج بریک به سود امید لابیشه به پایان رسید.
برهان جمشیدی ،علی محمد جمشیدی ،محمد قدیرو بهنام جمشیدی (دوگل )برای امید گلزنی کردند ضمن اینکه تنها گل وحدت نیز توسط اسماعیل جوکار وارد دروازه میزبان شد.
مسعود ارج زاده از وحدت جعفری کارت زرد دریافت کرد.
قضاوت این بازی بعهده الماس زارع به کمک مهدی برنجی و مصطفی کشاورز بود.
در بازی سوم امید لابیشه در یک بازی برتر با نتیجه پنج بر یک شهدای دودج را شکست داد تا این تیم بخت خود را برای صعود به دور دوم کمرنگ ببیند.
مصطفی جمشیدی ،هاشم ارجی ،کاظم بذرافشان ،محسن ارجی و حسن ارجی برای لابیشه گلزنی کردند.
تنها گل شهدای دودج نیز توسط مهدی مختاری از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید.
ابوطالب زارعی و مهدی مختاری از تیم شهدای دودج کارت قرمز وکاظم بذرافشان نیز از تیم میزبان کارت زرد دریافت کردند.
داوری این دیدار به عهده محسن کشاورز،به کمک مصطفی کشاورز و محمدرضا کشاورز بود.
در بازی پایانی این هفته عرشیا با سه گل پاس جعفری را مغلوب کرد تا بخت صعود به دور دوم را داشته باشد.
سجاد جهاندیده (دوگل )و سجادکشاورز برای عرشیا گلزنی کردند و تنها گل پاس نیز توسط احمدرضا جوکار به ثمر رسید.
فرهاد کشاورز و حمیدکشاورز از عرشیا و مصطفی جوکار نیزاز پاس کارت زرد دریافت کردند.
قضاوت این دیدار بعهده الماس زارع به کمک محمدرضا کشاورز و مصطفی کشاورز بود.