شورای اسلامی کوشک مولا مطلبی برای سایت داریون نما ارسال کرده اند که در صورت صحیح بودن جای تاسف دارد.

سایت داریون نما با احترام به طرفهای درگیر این ماجرا متن نامه شورای اسلامی کوشک مولا را منتشر می کند با این توضیح که آمادگی دارد نقطه نظرات و جوابیه احتمالی سایر افراد  این ماجرا را نیز منتشر کند.

سلام علیکم:
احتراما به استحضار میرساند که با تلاش و پیگیری های چندین ساله این شورا از سال ۸۳ تا کنون بالاخره ۴۰/۵ هکتار از اراضی منابع ملی که جزو پروانه چرای این شورا بود با دردسرهای زیاد و کارشکنی و اعتراضات مختلف از سوی بعضی افراد و مسئولین در بالای جاده اصلی شیراز – داریون به دهیاری و شورای اسلامی کوشک مولا جهت احداث بوستان و پارک روستایی واگذار گردید که با همکاری و هزینه های زیاد طراحی و نقشه برداری آزمایش های محتلف و استعلام های گوناگون این مهم انجام گردید و افتتاح آن اولین روز درختکاری بود که متاسفانه تعدادی از افراد معلوم الحال و سود جو و همچنین با حمایت تعدادی از افراد صاحب نفوذ و سرمایه دار و زمین خوار اقدام به تخریب و تصرف اراضی و خود سوزی نمودند و تا کنون با شکایت و پیگیری های متعدد و همچنین کوتاهی بعضی از مسئولین هنوز راه به جایی نرسیده است.

عکس:هادی کریمی

عکس:هادی کریمی

و بهر حال این زمین جهت عموم و برای کل منطقه داریون که به منظور جایی برای گردشگری در نظر گرفته است از هر کس و هر فرد حقوقی و حقیقی جهت باز پس گیری زمین مذکور طلب کمک و همکاری می نماییم .

با تشکر شورای اسلامی و دهیاری کوشک مولا