این عکسها مربوط به عاشورای سال 93 (امروز) در محل امام زاده ابراهیم(ع) است.

عکس پانوراما(سراسرنما) که در ادامه مشاهده می کنید را ناصر بذرافکن برایمان ارسال کرده است.

این عکسها مربوط به عاشورای سال 93 (امروز) در محل امام زاده ابراهیم(ع) است.

توضیح این که:عکس‌های “پانوراما” یا “سراسرنما” عکس‌هایی هستند که فضای وسیعتری نسبت به عکس‌های معمولی را پوشش می‌دهند.

نحوهٔ ساخت آن‌ها چنین است که با کنار هم قرار دادن تعدادی عکس معمولی به‌وجود می‌آیند.

برای دریافت این عکسها در سایز اصلی اینجا و اینجا کلیک کنید.