راستش تا همین ماه رمضان پارسال انتباه های موجودی که در داریون توزیع می شد و البته هنوز هم اینگونه است برگرفته از ساعات طلوع و غروب و… شیراز است. امسال اما سایت داریون نما برای اولین بار در ماه مبارک رمضان انتباه ویژه با اوقات شرعی داریون را به صورت آنلاین ارایه می دهد. […]

راستش تا همین ماه رمضان پارسال انتباه های موجودی که در داریون توزیع می شد و البته هنوز هم اینگونه است برگرفته از ساعات طلوع و غروب و… شیراز است.

امسال اما سایت داریون نما برای اولین بار در ماه مبارک رمضان انتباه ویژه با اوقات شرعی داریون را به صورت آنلاین ارایه می دهد.

برای آگاهی از اوقات شرعی به افق داریون اینجا را کلیک کنید.

Azan

نکته:پس از وارد شدن به این بخش از میان پنجره کشویی ابتدا استان فارس را برگزینید و بعد از آن از میان نام شهرها نام داریون(داریان) را انتخاب کنید. آن گاه اوقات شرعی داریون برای شما پدیدار می شود.