مجمع منتظران حضرت قائم(عج) که اعضا آن جوانان عاشق امام زمان هستند هر سال به صورت ویژه و باشکوه مراسم جشن نیمه شعبان را برگزار می کنند. آنچه در ادامه می بینید تصاویری است از جشن بزرگ مجمع منتظران حضرت مهدی در شب نیمه شعبان. عکسها:روح الله قربانی  

مجمع منتظران حضرت قائم(عج) که اعضا آن جوانان عاشق امام زمان هستند هر سال به صورت ویژه و باشکوه مراسم جشن نیمه شعبان را برگزار می کنند.

آنچه در ادامه می بینید تصاویری است از جشن بزرگ مجمع منتظران حضرت مهدی در شب نیمه شعبان.

عکسها:روح الله قربانی

 

jashnm12

jashnm11

jashnm10

jashnm9

jashnm8

jashnm7

jashnm6

jashnm5

jashnm4

jashnm3

jashnm2

jashnm1jashnm9