احمدرضا مجرد| صرفه جویی در مصرف آب با این اوضاع کمبود شدید آب و بارندگی یک اصل لازم است. موردی که متاسفانه بارها دیده شده برخی شهروندان آن را رعایت نمی کنند و مثلا با شیلنگ آب شرب به شستشوی ماشین و حیاط منزل و… می پردازند. فیلم زیر از پارک شهرداری داریون است. که […]

احمدرضا مجرد|
صرفه جویی در مصرف آب با این اوضاع کمبود شدید آب و بارندگی یک اصل لازم است.
موردی که متاسفانه بارها دیده شده برخی شهروندان آن را رعایت نمی کنند و مثلا با شیلنگ آب شرب به شستشوی ماشین و حیاط منزل و… می پردازند.
فیلم زیر از پارک شهرداری داریون است. که اسراف آب در آن به چشم می خورد.
 ” پارک آبی داریون”؛فیلم زیر را ببینید.