نوشته چهل و چهارم:از زمان آغاز تعطیلات رسمی نوروز 95 تا کنون سعادت یافتم دوبار به داریون سفر کنم. بار اول که فرصت چندانی نشد در شهر گشتی بزنم اما بار دوم که حدودا دو روز در ولایت عزیزم-داریون- ماندگار شدم فرصتی دست داد تا چند بار با همراهی پدر و البته یک دوست صمیمی […]

نوشته چهل و چهارم:از زمان آغاز تعطیلات رسمی نوروز 95 تا کنون سعادت یافتم دوبار به داریون سفر کنم. بار اول که فرصت چندانی نشد در شهر گشتی بزنم اما بار دوم که حدودا دو روز در ولایت عزیزم-داریون- ماندگار شدم فرصتی دست داد تا چند بار با همراهی پدر و البته یک دوست صمیمی در شهر داریون و حوالی آن قدمی بزنیم.

گذشته از صفا و صمیمیت مردم که همیشه بزرگوار هستند موردی که مرا ناراحت کرد و البته مربوط به امسال و پارسال هم نیست؛ نابود شدن باغ های انگوری داریون است.

bagh angoor

این مطلب کوتاه در اصل یک آگهی ترحیم است برای باغ های انگوری داریون.

به اطلاع کلیه داریونی های عزیز ساکن در داریون و خارج از آن می رساند مراسم ترحیم و مرگ باغ های انگوری داریون سالهاست که برگزار شده اما از آنجایی که کسی در این مراسم شرکت نکرده و کسی هم  سالگردهای این مرگ تلخ را در خاطر ندارد بر خود لازم دانستم در همین جا و از طریق همین تریبون با انتشار این آگهی ترحیم مراتب تاسف خود را از نابودی باغ های انگور داریون اعلام کنم.

امیدوارم این نابودی شامل سایر زمین های کشاورزی اطراف داریون نشود و بی خود و بی جهت زمین های کشاورزی به زمین های تجاری تغییر کاربری ندهند.

این تنها یک آگهی ترحیم خیلی تلخ بود برای یادآوری….