یوسف بذرافکن| عید نوروز عید باستانی ما ایرانی ها است . مردم ایران از زمان های کهن شروع بهار را سرآغاز سال خود قرار داده اند و آن را با شکوه هرتمام جشن می گیرند. اما عید نوروز برای بچه ها خاطره انگیز تر است . دانش آموزان زودتر از همه به استقبال نوروز می […]

یوسف بذرافکن|

عید نوروز عید باستانی ما ایرانی ها است .

مردم ایران از زمان های کهن شروع بهار را سرآغاز سال خود قرار داده اند و آن را با شکوه هرتمام جشن می گیرند.

norowz

اما عید نوروز برای بچه ها خاطره انگیز تر است . دانش آموزان زودتر از همه به استقبال نوروز می روند . دانش آموزان دبستان معرفت دیندارلو برای استقبال از عید نوروز جشن با شکوهی را برگزار کردند.