مسابقات فوتبال پیشکسوتان یادواره شهید عباس سلمانپور  جمعه بیستم اسفندماه پیگیری شد.   نتایج هفته دوم: بازی اول پیشکسوتان دیندارلو ۲ پیشکسوتان تربر جعفری. ۲ بازی دوم پیشکسوتان شهاب کوشک مولا. ۳ پیشکسوتان امید لابیشه ۲

مسابقات فوتبال پیشکسوتان یادواره شهید عباس سلمانپور  جمعه بیستم اسفندماه پیگیری شد.

 

نتایج هفته دوم:
بازی اول
پیشکسوتان دیندارلو ۲

پیشکسوتان تربر جعفری. ۲

بازی دوم

پیشکسوتان شهاب کوشک مولا. ۳
پیشکسوتان امید لابیشه ۲