اسماعیل علیزاده: به دعوت پایگاه مقاومت بسیج شهید سید مصطفی خمینی و کانون فرهنگی هنری امام محمد نقی (ع) داریون رئیس دبیر خانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان فارس به داریون سفر کرد. حجت الاسلام امیدی مسئول دبیرخانه کانون فرهنگی هنری استان فارس از دبیرستان شهید نادر خوش نژاد و دبستان حقیقت جو نیز […]

اسماعیل علیزاده:

به دعوت پایگاه مقاومت بسیج شهید سید مصطفی خمینی و کانون فرهنگی هنری امام محمد نقی (ع) داریون رئیس دبیر خانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان فارس به داریون سفر کرد.

حجت الاسلام امیدی مسئول دبیرخانه کانون فرهنگی هنری استان فارس از دبیرستان شهید نادر خوش نژاد و دبستان حقیقت جو نیز بازدید کرد.
وی همچنین از دانش آموزان نمونه عضو پایگاه مقاومت بسیج شهید سید مصطفی خمینی و اعضای کانون فرهنگی هنری امام محمد تقی(ع) تقدیر کرد.