ستارگان تربرجعفری با سرمربی جوان خود (علی جوکار)و به سرپرستی محمدیعقوب زاده با داشتن بازیکنان تکنیکی و دونده تیم خوبی نشان داده اند.

علی مختاری

ستارگان تربر با سیستم ۳-۵-۲و هماهنگی هایی که در تمام خطوط دارند عرصه را برای هر تیمی که مقابلشان باشد،تنگ می کنند.
این تیم دارای بازیکنان خوب و با تجربه ای در پست های مختلف است:حسن یعقوب زاده ،احمدجوکار(فرهاد) حسن جوکار،محمدجوکار و حمید جوکار است.
این تیم زرد پوش و بلند قامت به همراه تیم های عقاب و پاسارگاد لابیشه ،شهاب کوشک مولا و شهدای داریون در گروه دوم مسابقات فوتبال جام شهدای تربرقرار دارد.
گفتنی است که تیم ستارگان در بازی دوم خود مقابل تیم خوب و با فکر عقاب لابیشه نتیجه ۱بر۱ متوقف شد تا فعلا از دو بازی خود صاحب ۴امتیاز باشد.

ستارگان تربر جعفری