اسماعیلی معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان فارس و هیات همراه از هنرستان پویش و همچنین هنرستان و دبیرستان انصار داریون بازدید کردند.

در این بازدیدها که شاه علی معاون آموزش متوسطه ناحیه چهار و زارعی مسوول نمایندگی آموزش و پرورش داریون نیز حضور داشتند فعالیت های این دو آموزشگاه خصوصا کارگاه مکانیک هنرستان پویش مورد توجه مسوولین آموزش و پرورش قرار گرفت.
گفتنی است تعدادی از دبیرستان های مقطع متوسطه اول منطقه داریون نیز همزمان مورد بازدید کارشناس مسوولان و کارشناسان اداره کل و ناحیه ۴ قرار گرفت.