مرکز نیکوکاری داریون به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان اطلاعیه ای در اختیار داریون نما قرار داد.

باعرض سلام وادب وتبریک پیشاپیش حلول ماه مبارک رمضان،، مرکز نیکوکاری منطقه داریون آماده دریافت نذورات، وهدایای نقدی وغیر نقدی شما خیرین گرانقدرجهت توزیع بین خانواده های نیازمند در ماه مبارک رمضان است.

شماره کارت مرکز جهت واریز وجوه نقدنزد بانک ملی به شماره ۰۱۱۰۲۴۲۸۵۲۰۰۱ است. دوستان توجه بفرمایید طبق توافق نامه ای که در دفترامام جمعه منطقه داریون تنظیم وتصویب شده. لطف بفرمایید هدایای نقدی وغیرنقدی را فقط به مرکز نیکوکاری منطقه داریون تحویل دهید. زیرا طبق آمایش محله ای که انجام و ثبت شده نام و آدرس کامل و شماره تماس تمامی نیازمندان و مددجویان و ایتام  درمرکز نیکوکاری ثبت شده اند.واین مصوبه به خاطر سهولت درتوزیع بهتر اقلام بین نیازمندان است.