فرماندار و بخشدار شیراز امروز چهارشنبه سیزدهم شهریورماه با حضور در مسجد امام محمد تقی علیه السلام داریون از نزدیک با مسایل و مشکلات منطقه داریون آشنا شدند.

خبرنگار:روح الله قربانی