مرکز نیکوکاری منطقه داریون با حضور تنی چند از مسوولان افتتاح شد.

به گزارش داریون نما در این مراسم ابتدا رسولی مدیر کمیته امداد شهرستان شیراز با اشاره به خدمات کمیته امداد،برایجاد فضای کار در جامعه تاکید کرد.
وی افزود: این فضای کار که خوشبختانه با اعتماد مجلس و نظام جمهوری اسلامی به این نهاد برای تخصیص اعتبارات جهت اشتغال زایی فراهم شده،نتیجه حسن انجام وظایف مجموعه ی کمیته ی امداد است.
پس از وی حجت السلام عزیزی امام جمعه منطقه داریون به نکوداشت خدمات کمیته ی امداد پرداخته و با بهره گیری ازروایات، احادیث و آیات قرآنی،به مسئله نیکو کاری و ایجاد فضای نوع دوستی در جامعه پرداخت و با اشاره به فقر فرهنگی و تلاش مرکز نیکو کاری و در راس آن کمیته امداد برای رفع این فقرسفارش کرد.

h1

h3

h4

h2

h6

h5

پس از وی الهیاری،مدیر کل کمیته امداد استان فارس،به تشریح هرچه بیشتر خدمات کمیته امداد پرداخته و به طرح های اشتغال زا که از طرف این نهاد در جامعه به اجرا درآمده اشاره کرد.
وی ضمن روشنگری در بیان این مطلب که پول های صدقات جهت چه مصارفی است خاطر نشان کردکه با کاهش هزینه های غیر ضروری و در نظرگرفتن برخی از این هزینه ها جهت اقشار کم درآمد،میتوانیم جامعه ای عاری از فقر داشته باشیم.
درادامه این برنامه ،حجت السلام عزیزی به عنوان رئیس هیات عامل مرکز نیکوکاری داریون و حمیدرضاشرفی به عنوان مسول اجرائی این مرکز منصوب و احکام آنها،از سوی مدیر کل کمیته امداد استان فارس و مدیر کمیته امداد شهرستان شیراز،ابلاغ شد.
گفتنی است ساختمان اداری مرکز نیکو کاری داریون ، در ساختمان سابق کمیته امداد این منطقه قرار دارد.