یوسف بذرافکن| یکی از مراکز فعالیت کانون که مورد استقبال کودکان و نوجوانان مسجد قرار گرفته است کتابخانه ولی عصر(عج) مسجد است . در ماه مبارک رمضان که کودکان و نوجوانان بیشتری به مسجد رفت و آمد می کنند کتابخانه مسجد فعال تر شده است . متاسفانه یکی از موانع گسترش فعالیت های کانون مسجد […]

یوسف بذرافکن|

یکی از مراکز فعالیت کانون که مورد استقبال کودکان و نوجوانان مسجد قرار گرفته است کتابخانه ولی عصر(عج) مسجد است .

در ماه مبارک رمضان که کودکان و نوجوانان بیشتری به مسجد رفت و آمد می کنند کتابخانه مسجد فعال تر شده است .

متاسفانه یکی از موانع گسترش فعالیت های کانون مسجد کمبود شدید بودجه است.

ketabkhaneh3 ketabkhaneh4 ketabkhaneh1 ketabkhaneh2

 

slides