عکسها:ناصر بذرافکن|

گاهی آنقدر به خواب می رویم که پیکره ی حیات را رو به نیستی می کشانیم.
ابر ها را ببین چه اندوهی درون خود دارند …
گویی انگار غبار این دنیا آسمان را در خود بلعیده است.
ریه های زمین روز به روز به طمع انسانها قطع می شوند.نگاه کن غروب این روز ها چگونه نفرت خورشید را نشان می دهد.
باید امروز از مرز خواب گذشت چرا که آینده مرز بیداری عکس رویای دیروز است …!

تصاویر زیر غروب یکی از روزهای اواخر پاییز است در ابتدای جاده داریون-شیراز…

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :