رضا داریونی|

باسلام خدمت دست اندرکاران سایت داریون نما.
من ازداریون نمامتعجبم که یه مشکل به این بزرگی روکه من الان خدمتتون عرض میکنم توسایت ننوشتن ودرضمن ازمسئولین مربوطه جواب نخواستند.

الان حدودیک هفته است که آب داریون بامشکل مواجه شده ترانس چاه آب اشامیدنی داریون رودزدان محترم دزدیدندویک هفته است که مردم بامشکل کم آبی دست وپنجه نرم میکنندوجیکشون هم درنمیادالبته من نمیدونم شایداین خوب هم باشه که هیچکس معترض نمیشه ولی تاکی آخه یکی نیست بگه بابااین مشکل کی بایدحل بشه آیانبایددرچنین موردمهمی مسئولین محترم شهرازشوراگرفته تاروسات اداره برق وآب و یه کمی هم به فکرمردم باشند.

البته شایدیکی ازدلایل این مشکل غیربومی بودن آقایان روسای اداره آب وبرق باشه به هرحال اوناکه مشکلی ندارن نهایتا ازصبح که میان تاظهرکه تشریف میبرندمنزل بایه بطری یک ونیمی آب مشکلشون حله .کجائید جنابان آقایان محترم قربانی مختاری وغیره که خبربرای سایت جمع آوری میکنیدآیاشماهم هنوزمتوجه نشدیدکه ماالان توداریون یک هفته هست مشکل آب داریم .خواهشن یه کم به خودمون بیائیم .

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :