رانندگان داریون در گاراژ شاهین تهران سال ۱۳۵۸ /مرحوم مقصودشیروانی(چپ) حاج حسین محمودی(راست).

ghadimi

این عکس قدیمی را دوست خوبمان کاووس شیروانی برای داریون نما ارسال کرده است.

telegram-0

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :