علی زارع|

این عکس از آلبوم شخصی حاج ابراهیم جهانی است که قبل از انقلاب ثبت شده و جلسه ای مذهبی در منزل حاج علی بذرافکن(پدر روشن) را نشان می دهد.

 این جلسات با حضور حبیب الله فصحت معلم معروف و دوست داشتنی تشکیل می شد.

ghadimi

افراد حاضر در این عکس عبارتند از:

ایستاده از چپ:۱- احمدعلی شکری۲-ابراهیم جهانی۳-حبیب الله فصحت۴-شیرزاد مددپور۵-غلام فتوح آبادی۶-ابراهیم بذرافکن فرزند خشنود۷- فردی دودجی

نشسته از چپ: ۱-محمدعلی شکری۲-مرحوم قاسم کاشفی۳-روشن بذرافکن فرزند حاج علی۴-و۵برادران حسینی اهل دودج

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :