خبرنگار مهرشاد اسلامی راد|
با توجه به بادهای شدید  و پیاپی که در روز چهارشنبه گذشته از ساعت ۱۶و ۳۰ دقیقه آغاز شد و تا حدود ساعت ۱۹ ادامه داشت آسیب هایی چون قطع و خرد شدن درختان، شکستن شیشه ها، تعطیلی   برخی از معازه ها وارد شد.
خوشبختانه با وجود شدت طوفان اما خسارت جانی نداشت .
5 9 10 11
اینجا را هم ببینید:  توصیه امام جمعه داریون به فرهنگیان داریونی:واقعیت های دینی را به دانش آموزان بگویید تا مورد ضلالت افراد بی دین قرار نگیرند
کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :