خبرنگار مهرشاد اسلامی راد|
با توجه به بادهای شدید  و پیاپی که در روز چهارشنبه گذشته از ساعت ۱۶و ۳۰ دقیقه آغاز شد و تا حدود ساعت ۱۹ ادامه داشت آسیب هایی چون قطع و خرد شدن درختان، شکستن شیشه ها، تعطیلی   برخی از معازه ها وارد شد.
خوشبختانه با وجود شدت طوفان اما خسارت جانی نداشت .
5 9 10 11
کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :