نتیجه بازیهای هفته اول مسابقات فوتبال یادواره  شهدای مناء روستای تربر لابیشه.

پاسارگاد تربر لابیشه. ۱
شهدای تربر لابیشه. ۳

دهیاری تربر لابشه. ۲
امید تربر لا بیشه. ۲

شهاب کوشک مولا. ۴
مقاومت دیندارلو. ۱

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :