خبرنگار:رضا رستمي وقتي از سمت شيراز به طرف داريون در حال حركتيد در ابتداي شهر داريون تابلوي بزرگي نظر شما را به خود جلب مي كند كه بر روي آن نوشته شده :”به شهر عاشقان حضرت وليعصر (عج ) خوش آمديد “. چند صدمتر بعدتر به ابتداي بلوار امام خميني (ره ) مي رسيد كه […]

خبرنگار:رضا رستمي

وقتي از سمت شيراز به طرف داريون در حال حركتيد در ابتداي شهر داريون تابلوي بزرگي نظر شما را به خود جلب مي كند كه بر روي آن نوشته شده :”به شهر عاشقان حضرت وليعصر (عج ) خوش آمديد “.

چند صدمتر بعدتر به ابتداي بلوار امام خميني (ره ) مي رسيد كه با تابلوهايي مزين به اسامي ائمه معصومين(ع ) مزين شده كه جلوه  زيبايي  به اين بولوار بخشيده است.

همچنان كه در اين مسير عبور مي كنيد در اطراف جاده تابلو مغازه ها نظر شما را به خود جلب مي كند كه با اسامي و نام هاي مختلف و با سبكها و رنگهايي مختلف خطاطي و رنگ آميزي شده است.

 اينها را گفتم كه بيشتر به اطراف خود توجه كنيم و از شما سوال كنم آيا مي دانيد اين نوشته هاي نقش بسته بر روي تابلوها و بنرها بيشترشان از كار كدام هنرمند داريوني است ؟

مي توان گفت حدود 90درصد اين دست نوشته ها از كارهاي هنرمند داريوني علي برز اميدواري است.

وي سال 1343در داريون به دنيا آمد. اين هنرمند داريوني از سال 1360به اين هنر پرداخت و در حال حاضر در دوره  فوق ممتاز خوشنويسي زير نظر استاد جنگاني در حال آموزش است.

اميدواري علاوه بر خوشنويسي به هنرنقاشي با  رنگ روغن و نقاشي خط نيز آشنايي دارد.

اين هنرمند تا كنون در نمايشگاه خط شكسته نويسان فارس ،نمايشگاه خوشنويسي شهرستان مرودشت ، نمايشگاه خوشنويسان شيراز در نگارخانه شيراز و نمايشگاه شهر داريون شركت كرده است.

او در ساال 1379 به كسب مقام دوم در رشته نستعليق در شهرستان مرودشت دست يافت.

علي اميدواري نشان داده كه به هنر خوشنويسي و نقاشي علاقه ويژه اي دارد. با اين علاقه و پشتكار  او در آينده حرفهاي بسياري براي گفتن خواهد داشت.