یکی از اهداف تحریریه داریون نما ارتقا این سایت تا رسیدن به مرتبه ای است که در شان داریونی های عزیز باشد. به همین جهت و به مبارکی ایام دهه فجر سایت داریون نما از قالب جدید خود -که نسبت به قالب قبلی از تنوع بیشتری برخوردار است و مطالب به صورت دسته بندی شده […]

یکی از اهداف تحریریه داریون نما ارتقا این سایت تا رسیدن به مرتبه ای است که در شان داریونی های عزیز باشد.

به همین جهت و به مبارکی ایام دهه فجر سایت داریون نما از قالب جدید خود -که نسبت به قالب قبلی از تنوع بیشتری برخوردار است و مطالب به صورت دسته بندی شده به مخاطب ارایه می شود- رونمایی می کند.

دوست داریم نظر شما مخاطبان عزیز که صاحبان اصلی سایت داریون نما هم هستید را درباره قالب جدید بدانیم.

لطفا نظرات خود را در این باره در بخش نظرات این مطلب درج کنید. برایمان بنویسید که از طرح و قالب جدید رضایت دارید یا خیر؟

منتظر نظرات شما هستیم.