دکتر زهرا ظهرابی داریونی| در واقع پوسیدگی دندان ( dental caries ) شایع ترین بیماری عفونی است که انسانها را مبتلا میکند حدود بیست دقیقه بعد از صرف غذا در دهان ترکیبی از باکتریها ،اسید،باقیمانده های غذایی و بزاق تشکیل میشود که به آن پلاک میکروبی میگویند. این پلاکها بیشتر در محل شیارها و فرورفتگی […]

دکتر زهرا ظهرابی داریونی|
در واقع پوسیدگی دندان ( dental caries ) شایع ترین بیماری عفونی است که انسانها را مبتلا میکند
حدود بیست دقیقه بعد از صرف غذا در دهان ترکیبی از باکتریها ،اسید،باقیمانده های غذایی و بزاق تشکیل میشود که به آن پلاک میکروبی میگویند. این پلاکها بیشتر در محل شیارها و فرورفتگی های دندانی، محل روکشها،قسمتهای بین دندانی و در نزدیکی خط لثه ایجاد میشوند و اگر توسط نخ دندان و مسواک برداشته نشوند پوسیدگی را ایجاد میکنند.


پوسیدگی ابتدا مینای دندان را در گیر میکند وسپس به عاج دندان میرسد واگر در این مراحل درمان نشود به عصب دندان میرسد .
در ادامه به راه های پیشگیری تشخیص و درمان پوسیدگی خواهیم پرداخت.
خواهشمندم سوالات خود را در حیطه دندانپزشکی مطرح نمایید تا انجا که دانشم اجازه دهد پاسخگوی شما عزیزان خواهم بود.