عکس و خبر:علی مختاری| به گزارش داریون نما،راهپیمایی یوم الله 22بهمن با شکوه و جلوه خاصی در دودج انجام شد و راهپیمایان مسیر مسجد علی ابن ابیطالب (ع) تا سر خیابان اصلی جاده شیراز –خرامه را طی کردند.

عکس و خبر:علی مختاری|
به گزارش داریون نما،راهپیمایی یوم الله 22بهمن با شکوه و جلوه خاصی در دودج انجام شد و راهپیمایان مسیر مسجد علی ابن ابیطالب (ع) تا سر خیابان اصلی جاده شیراز –خرامه را طی کردند.