علی طالبی(فرزند خداکرم) که صبح روز دوشنبه مقابل پمپ بنزین داریون دچار سانحه شده بود عصر امروز سه شنبه بر اثر جرحات وارده جان خود را از دست داد. به گزارش داریون نما وی که راکب موتورسیکلت بود در اثر برخورد با یک خودرو پراید مقابل پمپ بنزین داریون دچار جراحات شدید شد و پس […]

علی طالبی(فرزند خداکرم) که صبح روز دوشنبه مقابل پمپ بنزین داریون دچار سانحه شده بود عصر امروز سه شنبه بر اثر جرحات وارده جان خود را از دست داد.

به گزارش داریون نما وی که راکب موتورسیکلت بود در اثر برخورد با یک خودرو پراید مقابل پمپ بنزین داریون دچار جراحات شدید شد و پس از انتقال به بیمارستان در کمتر از 24 ساعت از دنیا رفت.

گفتنی است علی طالبی از جوانان ورزشکار داریونی بود که 23 سال بیشتر نداشت.