مهردادپاکیاری| پس از کش و قوس های بسیار و جلسات چند ده ساعته اعضای شورای شهر گویا بالاخره شهردار انتخاب شد. آقای (ایکس) شهردار جدید است که البته طبق گفته رییس شورای شهر نامش”به زودی” اعلام می شود. خبرنگار ما با تلاش بسیار توانست گفت و گویی با آقای ایکس انجام دهد. این گفت و […]

مهردادپاکیاری|

پس از کش و قوس های بسیار و جلسات چند ده ساعته اعضای شورای شهر گویا بالاخره شهردار انتخاب شد.

آقای (ایکس) شهردار جدید است که البته طبق گفته رییس شورای شهر نامش”به زودی” اعلام می شود.

خبرنگار ما با تلاش بسیار توانست گفت و گویی با آقای ایکس انجام دهد. این گفت و گو اما خیلی خیلی کوتاه شد و به دلیل مشغله بسیار بسیار زیاد آقای شهردار ادامه اش به سال آینده موکول گردید.

آفای ایکس شهردار داریون که البته نامش به زودی اعلام می شود در این گفت و گوی بسیار کوتاه اعلام کرد که اولویت کاری من تنظیم ساعتهای میدان ورودی شهر است که هر کدام ساز خودش را می زند.

جا دارد این حسن انتخاب را به همه تبریک گوییم.