در جلسه اخیر شورای شهر داریون اعلام شد که شهردار داریون نهایتا تا هفته آینده معرفی می شود. خیلی ها عقیده دارند شهردار داریون بهتر است از افراد غیر بومی باشد تا بهتر بتواند کار خود را انجام دهد. در مقابل این افراد،برخی دیگر نیز عقیده دارند بهتر است شهردار داریون بومی باشد زیرا فرد […]

در جلسه اخیر شورای شهر داریون اعلام شد که شهردار داریون نهایتا تا هفته آینده معرفی می شود.
خیلی ها عقیده دارند شهردار داریون بهتر است از افراد غیر بومی باشد تا بهتر بتواند کار خود را انجام دهد.
در مقابل این افراد،برخی دیگر نیز عقیده دارند بهتر است شهردار داریون بومی باشد زیرا فرد بومی دلسوزی بیشتری برای داریون انجام می دهد.


با توجه به این دو دیدگاه بر آن شدیم تانظر کاربران داریون نما را در این مورد جویا شویم شاید که این نظرات کمکی به اعضای شورای شهر در جهت انتخاب شهردار آینده داریون باشد.
کاربران داریون نما می توانند با انتخاب یکی از دو گزینه بومی یا غیر بومی در این نظر سنجی شرکت کنند.
همچنین اگر این عزیزان دوست دارند در این باره بیشتر توضیح دهند می توانند با مراجعه به قسمت دیدگاه های همین مطلب توضیحات خود را بیان کنند.
این نظر سنجی در ستون سمت چپ سایت نیز قرار دارد تا در معرض دید همه کاربران باشد.