بهرام کرمدار|

بیشتر از دو هفته هست که مدیر سایت را ندیده ام که هیچ، حتی تلفنی هم به قول ما داریونی ها “درست و راست” با او حرف نزده ام.البته نه این که حرف نزده باشیم حرف زده ایم اما این حرف زدنمان خیلی زیاد نبوده است.

بهرام کرمدار

می دانم این روزها حسابی سرش شلوغ است و ضمن کارهای رسانه ای که دارد به خاطر جامه نو داریون نما و قالب جدید حسابی درگیر است.

راستش اطلاعات فنی خیلی زیادی از این مسایل ندارم اما به حد این که بتوانم گلیمم را از آب بیرون بکشم می دانم که چنین کاری روزها وقت می برد.

جفت و جور کردن قالب جدید با مطالب قدیمی کار دشواری است که می دانم وقت زیادی می برد چه این که مدیر سایت هم وسواس باشد که این دیگر وقت خیلی بیشتری می برد.

امیدوارم قالب و لباس نو و جدید داریون نما که احتمالا در شب یلدا رونمایی می شود باب طبع کاربران داریون نما باشد.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :