طبق قول کارگروه فرمانداری شیراز،مردم روستای دودج می توانند در ۲۲بهمن امسال ازاین نعمت خدادادی بهره مند شده و به ارزوی دیرینه خود برسند.

خبرنگار:علی مختاری|

عملیات گازکشی به روستای دودج آغاز و در ۲۲بهمن سال جاری نیز به بهره برداری خواهد رسید.
به گزارش داریون نما رییس شورای اسلامی دودج با اعلام این خبرافزود:فاز اول عملیات گازکشی این روستا که از یک هفته پیش شروع شده با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد ریال به پایان خواهد رسید.
سید مرتضی حسینی اظهار کرد:عملیات فاز اول که در خیابان اصلی شروع شده شامل کانال زنی ،زیر سازی و لوله گذاری می باشد که با جدیت هر چه تمام تر در حال اجراست.
وی گفت:هزینه مرحله دوم این طرح که شامل علمک گذاری می باشد بالغ بر ۲میلیارد ریال براورد شده است .
وی تصریح کرد:در مرحله سوم لوله کشی داخل منازل انجام می شود که هزینه آن بعهده خود مردم است .
حسینی ادامه داد:به دلیل اینکه ایستگاه شهرداریون ،گاز روستاهای تربر نیز تامین خواهد کرد لذا به دلیل افت فشار به ناچار گاز دودج از ایستگاه گاز ایزدخواست تامین می گردد.
وی ضمن ابراز رضایت از پیشرفت فیزیکی این طرح گفت :طبق قول کارگروه فرمانداری شیراز،مردم روستای دودج می توانند در ۲۲بهمن امسال ازاین نعمت خدادادی بهره مند شده و به ارزوی دیرینه خود برسند.