گزارش آخرین جلسه شورای شهر داریون را یادمان نیست که چه زمانی منتشر شد. یعنی این قدر از این دوستان بی خبر هستیم که انتشار آخرین خبرشان در داریون نما به تاریخ 26 آذر باز می گردد.(اینجا)البته آن هم تنها چند سطر است که خودتان مشاهده کردید. اولین رییس شورای شهر داریون در دوره جدید […]

گزارش آخرین جلسه شورای شهر داریون را یادمان نیست که چه زمانی منتشر شد. یعنی این قدر از این دوستان بی خبر هستیم که انتشار آخرین خبرشان در داریون نما به تاریخ 26 آذر باز می گردد.(اینجا)البته آن هم تنها چند سطر است که خودتان مشاهده کردید.
اولین رییس شورای شهر داریون در دوره جدید داریوش شکری بود. همو که نه تنها تعاملی با تنها رسانه داریون نداشت بلکه در مقطعی وارد جنگ لفظی هم با ما شد(اینجا)
بعد از او خانم جهاندیده به عنوان دومین رییس شورای شهر برگزیده شد. جهاندیده اما در ابتدا خوب شروع کرد و به محض انتخاب به عنوان رییس شورا نامه ای به سایت داریون نما نوشت و خواستار معرفی خبرنگار جهت پوشش جلسات شورای اسلامی شهر داریون شد.(اینجا) که ماهم بلافاصله روح الله قربانی را به عنوان خبرنگار شورا به آنها معرفی کردیم.

با حضور جهاندیده گمان می کردیم اخبار شورا به نحو بهتری در اختیار سایت داریون نما قرار گیرد تا برای اطلاع عموم مردم در داریون نما منتشر شود.این اتفاق اما کمی در ابتدا خوب بود اما در ادامه ظاهرا کار به روال سابق بازگشته که ما خبر درست و حسابی از شورا نداریم.
جلسات، برخی مواقع غیر علنی است. برگزاری جلسات غیر علنی در قانون تعریف شده و این حق شوراست که در مواقعی جلساتش غیر علنی باشد البته نه مانند دوره ریاست شکری که اغلب جلسات غیر علنی بود!
نمی دانیم آیا خانم جهاندیده هم قرار است راه داریوش شکری را برود؟ اگر اینگونه نیست پس چرا ما مدتهاست از شورا خبری نداریم؟
البته این ایراد را به خود وارد می دانیم که مدتی است از نقد عملکرد شورای اسلامی شهر داریون غافل مانده ایم. ان شالله از این به بعد بیشتر عملکرد این دوستان در شورای شهر داریون را زیر ذره بین قرار خواهیم داد.