من به تمام سایت های در مسیر بیش از ۵۰۰ کیلومتری ایل باصری سر میزنم از سر حد تا گرمسیر و بدنبال نشانه هایی از ایل و به قول امروزیها از چالش های حیات انان با اهالی محترم یکجا نشینان با کوچندگان پایان یافته دیدگاه و نظر می گویم . باصری|  ایل باصری در تاریخ […]

من به تمام سایت های در مسیر بیش از ۵۰۰ کیلومتری ایل باصری سر میزنم از سر حد تا گرمسیر و بدنبال نشانه هایی از ایل و به قول امروزیها از چالش های حیات انان با اهالی محترم یکجا نشینان با کوچندگان پایان یافته دیدگاه و نظر می گویم .

باصری|

 ایل باصری در تاریخ و حیات خوددر گذر از مسیر بند امیر و تربر ها و دودج و داریون و خرامه و کلیه مسیر های نامبرده به علت تنگی راه ورود و خروج در تنگنا بوده اند .

اما در گذر از تنگه تنگیزه (زبان ایلی ) وورود پاییزه به دشت داریون و یا بهاره به سمت بند امیر بنا چار از دیار تربر ها گذر می نمودند . وبا وجود مشکلات سر راه اهالی و مزرعه داران  آنها به خوبی ایل باصری را با صبر و حوصله تحمل می کردند و اکنون که نه خبری از ایل است و نه خبری از جنب و جوش گذشته در مزارع سر سبز جو گندم زار وغرق در گلهای سرخ و آتشین شقایق و زرد بابونه مانند و نه از آن بارانداز های (یورد ) چند ساعته و یک شبه برای رمه هاو شتران سنگین خسته ایل . ولی با وجود این که مواقعی خسارت و مشکلاتی برای طرفین بوجود می آمد بزرگان دو طرف ان را حل وفصل می کردند .

خلاصه اینکه سهم تربرها در ادامه و حیات ایل را نمی توان نا دیده گرفت . جا دارد برای کلیه بزرگان و در گذشتگان گذشته به نیکی یاد و از خدای بزرگ طلب آمرزش و جهت در حیاتیان آرزوی طول عمر و کامیابی .