22 بهمنی که گذشت مردم ولایتمدار و انقلابی منطقه داریون همگام و همزمان با سایر مناطق کشور با حضور گسترده خود در جشن ملی ایرانیان حماسه ای دیگر آفریدند. گزارش تصویری حضور پرشور مردم داریون در راهپیمایی 22بهمن قبلا در داریون نما منتشر شده و آن را می توانید اینجا ببینید. در این پست اما […]

22 بهمنی که گذشت مردم ولایتمدار و انقلابی منطقه داریون همگام و همزمان با سایر مناطق کشور با حضور گسترده خود در جشن ملی ایرانیان حماسه ای دیگر آفریدند.

گزارش تصویری حضور پرشور مردم داریون در راهپیمایی 22بهمن قبلا در داریون نما منتشر شده و آن را می توانید اینجا ببینید.

در این پست اما نماهنگی از حضور پرشکوه مردم داریون در راهپیمایی 22 بهمن منتشر می شود. این نماهنگ را ناصر بذرافکن با استفاده از عکسهای روح الله قربانی تهیه کرده و در اصل محصول مشترک این دو عضو تحریریه داریون نماست.

حال تا چه قبول افتد و چه در نظر آید…