موسسه علمی-آموزشی رزمندگان اسلام شعبه داریون در فرهنگسرای گلهای باغ نبوت میزبان یک مراسم افطاری بود. غلامرضا برزگر/ در این مراسم حجت الاسلام عزیزی امام جمعه منطقه داریون ،زارعی و شیروانی مسوول و معاون نمایندگی آموزش و پرورش داریون نیز حضور داشتند.

موسسه علمی-آموزشی رزمندگان اسلام شعبه داریون در فرهنگسرای گلهای باغ نبوت میزبان یک مراسم افطاری بود.

غلامرضا برزگر/

در این مراسم حجت الاسلام عزیزی امام جمعه منطقه داریون ،زارعی و شیروانی مسوول و معاون نمایندگی آموزش و پرورش داریون نیز حضور داشتند.

eftari1 eftari4 efterai2 efterai3