اینجا تپه نورالشهدا؛ ساعت حوالی هفت صبح. آسمان ابری کامل و ابرها آماده باریدن بر داریون. عکسهای زیر را ناصر بذرافکن صبح جمعه از فراز تپه نورالشهدا ارسال کرده است. هوا ابری است. ساعاتی بعد اما باران رحمت الهی باریدن گرفت که خوشبختانه هنوز ادامه دارد.  

اینجا تپه نورالشهدا؛ ساعت حوالی هفت صبح. آسمان ابری کامل و ابرها آماده باریدن بر داریون.

عکسهای زیر را ناصر بذرافکن صبح جمعه از فراز تپه نورالشهدا ارسال کرده است.

هوا ابری است. ساعاتی بعد اما باران رحمت الهی باریدن گرفت که خوشبختانه هنوز ادامه دارد.

daryontape3 daryontape1 daryontape2