علی امیدواری از پیشکسوتان هنرمند در زمینه خطاطی در منطقه داریون است. به گزارش داریون نما سالهاست که علی امیدواری این هنرمند محجوب و سر به زیر با هنر خطاطی خود در منطقه داریون و حتی شیراز می درخشد. این هنرمند بی ادعا و خوش ذوق همواره کارهای جالب هنری انجام می دهد. در ادامه […]

علی امیدواری از پیشکسوتان هنرمند در زمینه خطاطی در منطقه داریون است.

به گزارش داریون نما سالهاست که علی امیدواری این هنرمند محجوب و سر به زیر با هنر خطاطی خود در منطقه داریون و حتی شیراز می درخشد.

این هنرمند بی ادعا و خوش ذوق همواره کارهای جالب هنری انجام می دهد.

در ادامه دو تصویر از هنر خطاطی این عزیز که توسط روح الله قربانی تهیه و ارسال شده را مشاهده می کنید.

khat1

khat2