هفته آینده شهدای گمنام در داریون تشییع و بدرقه می شوند. به گزارش داریون نما سه شنبه هفته آینده مراسم استقبال ، تشییع و بدرقه شهدای گمنام در منطقه داریون برگزار خواهد شد زمان و مکان دقیق متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

هفته آینده شهدای گمنام در داریون تشییع و بدرقه می شوند.

به گزارش داریون نما سه شنبه هفته آینده مراسم استقبال ، تشییع و بدرقه شهدای گمنام در منطقه داریون برگزار خواهد شد
زمان و مکان دقیق متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.