بهرام کرمدار از یاران قدیمی داریون نما که از زمان فعالیت و همکاری افتخاری با این سایت محلی ارتباطش با داریون نما قطع نشده و از زحمت کشان عرصه ورزش فارس نیز به حساب می آید حدود پانزده روز در بستر بیماری بود. آنفولانزای شدید که به علت درد کلیه باعث عدم جذب داروها شده بود […]

بهرام کرمدار از یاران قدیمی داریون نما که از زمان فعالیت و همکاری افتخاری با این سایت محلی ارتباطش با داریون نما قطع نشده و از زحمت کشان عرصه ورزش فارس نیز به حساب می آید حدود پانزده روز در بستر بیماری بود.

karamdar

آنفولانزای شدید که به علت درد کلیه باعث عدم جذب داروها شده بود دو هفته ای کرمدار را از پا اندخت.

خوشبختانه او روز گذشته توانست کارهای یومیه اش را انجام دهد و کم کم به وضعیت سلامتی کامل نزدیک شود.

برای این دوست خوب داریون نما از درگاه حضرت حق آرزوی سلامتی و بهبود کامل داریم.