عکس و خبر:روح الله قربانی| انبار کاهی که در روستای دودج دچار حریق شده بود با حضور به موقع آتشنشانی داریون خاموش شد. به گزارش داریون نما این آتش سوزی با همت آتش نشانی داریون و همچنین کمک اهالی دودج مهار شد. در ادامه تصاویری در این رابطه مشاهده می کنید.

عکس و خبر:روح الله قربانی|

انبار کاهی که در روستای دودج دچار حریق شده بود با حضور به موقع آتشنشانی داریون خاموش شد.

به گزارش داریون نما این آتش سوزی با همت آتش نشانی داریون و همچنین کمک اهالی دودج مهار شد.

در ادامه تصاویری در این رابطه مشاهده می کنید.

atash111 atash222 atash333 atash444