یوسف بذرافکن| در روز ۹ اسفند سال ۱۳۸۹ قاسمی فرماندار وقت شهرستان شیراز در سفر خود به شهر داریون اعلام کرد که پنجاه میلیون تومان اعتبار برای احداث مسجد ابالفضل (ع) داریون اختصاص یافته است . از روز کنگ زنی این مسجد در جنب آتش نشانی داریون ۴ سال می گذرد در حالی که از […]

یوسف بذرافکن|

در روز ۹ اسفند سال ۱۳۸۹ قاسمی فرماندار وقت شهرستان شیراز در سفر خود به شهر داریون اعلام کرد که پنجاه میلیون تومان اعتبار برای احداث مسجد ابالفضل (ع) داریون اختصاص یافته است .

SOAL

از روز کنگ زنی این مسجد در جنب آتش نشانی داریون ۴ سال می گذرد در حالی که از احداث این مسجد هیچ خبری نیست و تنها یک گودال بزرگ و عمیق از احداث این بنای مذهبی مشاهده می شود ! معلوم نشد آیا مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰میلون تومان اعتباز اختصاصی فرماندار وقت شیراز به این بنا اختصاص داده شد ؟ آیا شورای اسلامی شهر در این چهار سال موضوع را پی گیری کرده است یا خیر ؟