این روزها برداشت دنبل کوهی در داریون رونق خاصی یافته است. گزارشی درباره دنبل های داریون را که قبلا در داریون نما منتشر شده می توانید اینجا ببینید. یوسف بذرافکن از فرهنگیان داریونی که علاقه زیادی به طبیعت داریون دارد فیلمهای جالبی از برداشت دنبل در داریون برایمان ارسال کرده که یکی از این فیلمها […]

این روزها برداشت دنبل کوهی در داریون رونق خاصی یافته است.

گزارشی درباره دنبل های داریون را که قبلا در داریون نما منتشر شده می توانید اینجا ببینید.

یوسف بذرافکن از فرهنگیان داریونی که علاقه زیادی به طبیعت داریون دارد فیلمهای جالبی از برداشت دنبل در داریون برایمان ارسال کرده که یکی از این فیلمها را در ادامه می بینید.

donbal55