خبرنگار:روح الله قربانی| اسفندماه سال گذشته بود که خبر انتخاب دو نوجوان داریونی به نام نیما صالحی ومحمد اسدالهی برای تیم ملی ووشو  سبک “فانگ من چوان کونگ فو” در داریون نما منتشر شد. به گزارش داریون نما در این راستا چاووش زاده مربی تیم ووشو داریون در این رابطه گفت: نیماصالحی به خاطرآماده نشدن […]

خبرنگار:روح الله قربانی|

اسفندماه سال گذشته بود که خبر انتخاب دو نوجوان داریونی به نام نیما صالحی ومحمد اسدالهی برای تیم ملی ووشو  سبک “فانگ من چوان کونگ فو” در داریون نما منتشر شد.

voshodaryon

به گزارش داریون نما در این راستا چاووش زاده مربی تیم ووشو داریون در این رابطه گفت: نیماصالحی به خاطرآماده نشدن مدارکش ازمسابقات جهانی بازماند اما محمداسدالهی دوم اردیبهشت به مسابقات جهانی فانگ من چوان کونگ فو(وشوو)اعزام می شود.