روح الله قربانی| در سالروز شهادت هر شهید منطقه داریون خیلی کوتاه یادی از این عزیزان می کنیم تا نشان دهیم هیچ وقت فداکاری ها و رشادتشان در راه سرافرازی وطن را فراموش نخواهیم کرد. شهید بزرگوار جهانبخش ابولوردی 29 فروردین ماه سال 1360 در راه دفاع از میهن در کردستان به شهادت رسید. روحش […]

روح الله قربانی|

در سالروز شهادت هر شهید منطقه داریون خیلی کوتاه یادی از این عزیزان می کنیم تا نشان دهیم هیچ وقت فداکاری ها و رشادتشان در راه سرافرازی وطن را فراموش نخواهیم کرد.

shahid abolverdi

شهید بزرگوار جهانبخش ابولوردی 29 فروردین ماه سال 1360 در راه دفاع از میهن در کردستان به شهادت رسید.

روحش شاد و یادش جاودانه باد.