نوشته:علی زارع/عکس:جمشید رویین تن| اینجا داریون-پشت مصلای نماز جمعه و در حاشیه ی راه قدیمی معروف به تل کاروانسراست.در نزدیکی گود معروف به گود بهمن…. زمین به طور اتفاقی باز شده و دهانه ی خمره ای گلین آشکار شده است. این نشانه ای بر قدمت و پیشینه ی داریون و شاهدی بر مسکون بودن این […]

نوشته:علی زارع/عکس:جمشید رویین تن|

اینجا داریون-پشت مصلای نماز جمعه و در حاشیه ی راه قدیمی معروف به تل کاروانسراست.در نزدیکی گود معروف به گود بهمن….
زمین به طور اتفاقی باز شده و دهانه ی خمره ای گلین آشکار شده است.

kashf

این نشانه ای بر قدمت و پیشینه ی داریون و شاهدی بر مسکون بودن این منطقه از دوران کهن است. در مورد قدمت این خمره ی گلی آگاهی در دست نداریم و به محض کسب اطلاعات جدید آن را در اختیار همشهریان عزیز قرار خواهم داد.