یوسف بذرافکن| جوانان داریونی سرشارازاستعداد وتوانایی هستند اما سالها بود که منطقه داریون از طلبه های بومی بی بهره بود . چند نفر روحانی که ساکن داریون بودند بومی داریون نبودند مثلا مرحوم شیخ غلامرضا درویشی که اهل خیر آباد بود یا مرحوم شیخ رضایی که اهل لای زنگان داراب بود یا حجت الاسلام هاشمی […]

یوسف بذرافکن|

جوانان داریونی سرشارازاستعداد وتوانایی هستند اما سالها بود که منطقه داریون از طلبه های بومی بی بهره بود .

چند نفر روحانی که ساکن داریون بودند بومی داریون نبودند مثلا مرحوم شیخ غلامرضا درویشی که اهل خیر آباد بود یا مرحوم شیخ رضایی که اهل لای زنگان داراب بود یا حجت الاسلام هاشمی که اصالتا اهل منطقه جنوب است.

اما خوشبختانه در سالهای اخیر تعدادی از جوانان منطقه داریون جذب حوزه های علمیه شده اند . اغلب این طلبه های جوان دارای استعداد و پشتکار خیلی خوبی هستند .

masjedghaem4

امید می رود این طلبه های جوان بتوانند در منطقه داریون منشاء تحول فرهنگی شوند . حالا این سئوال مطرح می شود آیا این طلبه های جوان به منطقه زادگاه خود باز می گردند ؟

آیا منطقه داریون شرایط جذب روحانیون را دارند ؟ در حال حاضر در شهر داریون فقط یک مسجد وجود دارد و در محله دیندارلو دو مسجد، یعنی برای هر چهار هزار نفر یک مسجد وجود دارد ! از طرف دیگر منطقه داریون کمبود خانه عالم وجود دارد . لذا برای جذب روحانیون جوان باید زمینه های آن را فراهم کرد .

افزایش مساجد شهر داریون از طریق بازسازی مساجد قبلی و احداث خانه های عالم در جوار مساجد دو راه فراهم کردن شرایط لازم برای جذب روحانیون جوان است .

اگر این دو شرط محقق شود و مساجد منطقه داریون فعال شوند و علاوه برآن مجمومه های فرهنگی مثل کانون های فرهنگی ، کتابخانه ها ، هیات های مذهبی و پایگاه های مقاومت فعال شوند می توان شاهد رشد فرهنگی گسترده در منطقه داریون بود .

slides