جلیل زارع| شعر طنزی درباره وضعیت شهرک صنعتی و بیکاری در داریون. خبر، خبر، خبردار ! داریونی را بیار ! بریم با هم پاورچین همبار بریم تا پرچین ای سامون و او سامون بریم تنگِ سراکون اخمامونو وا کنیم سیل و تماشا کنیم سوغات دولتی میاد شهرک صنعتی میاد کارخونه داره شهرک دورش دیواره شهرک […]

جلیل زارع|

شعر طنزی درباره وضعیت شهرک صنعتی و بیکاری در داریون.

خبر، خبر، خبردار !
داریونی را بیار !

بریم با هم پاورچین
همبار بریم تا پرچین

ای سامون و او سامون
بریم تنگِ سراکون

اخمامونو وا کنیم
سیل و تماشا کنیم

سوغات دولتی میاد
شهرک صنعتی میاد

کارخونه داره شهرک
دورش دیواره شهرک

بزک نمیر بهار میاد !
کمبیزه با خیار میاد !
……………………

خبر، خبر، خبردار !
خبرنگارِ بی کار !

خبر ببر به شورا
به پنج تفنگدار ما

بگو آسمون نباره،
زمین نخواد بکاره،

صدای چرخ صنعت
می کنه با دلم چت

تالاپ تالاپ تولوپه
وضع مردم چه توپه !

کارخونه دار شدیم ما
مشغول کار شدیم ما

بزک نمیر بهار میاد !
کمبیزه با خیار میاد !
………………………..

خبر، خبر، خبردار !
خبر بدین به شهردار !

به مرد مو قشنگه
همون که چون فشنگه

بگین اگر باد بیاد،
هفت سین با صاد بیاد،

این هفته یا اون هفته،
فقر و بی پولی رفته

داریونو جارو کن !
پول ها رو زود پارو کن !

تو شهرک صنعتی باز
سه چار تا کارخونه بساز !

بزک نمیر بهار میاد !
کمبیزه با خیار میاد !
………………….

خبر، خبر، خبردار !
آهای جوون بی کار !

بشکن و بالا بنداز
نرو دیگه به اهواز

همین جا تو داریون
کار گیر میاد فراوون

رفت پی کارش بی پولی
از این به بعد تو شنگولی

کفشک سی پوی پتی میاد
شهرک صنعتی میاد

پولای تو جیب یارو
میره بالا ز پارو

بزک نمیر بهار میاد !
کمبیزه با خیار میاد !
……………………….

خبر، خبر، خبردار !
آهای آهای عیالوار !

کارگر کارخونه شدی
تپل و چار شونه شدی

جیبت ببین چه پر پوله !
عیال ببین چه شنگوله !

برو دکون آخانی
بخر میوه ی مامانی

آلبالو گیلاس بخر
هر چی دلت خواس بخر

اَزی بَدَزی، پتی و متی
بذار نمونه دولتی

بزک نمیر بهار میاد !
کمبیزه با خیار میاد !
………………………..

آهای آهای تو زارع !
وای، وای، وای تو زارع !

نشستی توی تهرون
خط زده ای داریون

چه کار داری به کار ما ؟
به ما و کار و بار ما ؟

شهرک صنعتی چیه ؟
صاحب سرمایه کیه ؟

ما که میدونیم همش چوه،
روز روشن ما هم شوه،

حرفای صد من یه غاز،
نزن، نزن، نزن باز !

بزک نمیر بهار میاد !
کمبیزه با خیار میاد

***

نکته:برداشت مطالب از سایت داریون نما در سایر سایتها،وبلاگ ها و کانال های خبری تنها با ذکر منبع مجاز است.