خبرنگار:روح الله قربانی| شورای اسلامی شهر داریون چهارمین سال فعالیت خود را آغاز کرد. به گزارش داریون نما در اولین جلسه دوره جدید(سال چهارم) هیئت رییسه قبلی دست خوش تغییراتی شد که در ادامه مشاهده می کنید: کامران خورشیدی:به عنوان رییس شورای اسلامی شهر داریون داریوش شکری: نایب رییس علی اکبر فاتحی: خزانه دار طیبه […]

خبرنگار:روح الله قربانی|

شورای اسلامی شهر داریون چهارمین سال فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش داریون نما در اولین جلسه دوره جدید(سال چهارم) هیئت رییسه قبلی دست خوش تغییراتی شد که در ادامه مشاهده می کنید:
کامران خورشیدی:به عنوان رییس شورای اسلامی شهر داریون

کامران خورشیدی عضو شورای اسلامی شهر داریون

کامران خورشیدی رییس جدید شورای اسلامی شهر داریون

داریوش شکری: نایب رییس
علی اکبر فاتحی: خزانه دار

طیبه مردانه :منشی

مریم جهاندیده: عضو

 

telegram-0