خبرنگار:علی مختاری| تیم فوتبال منتخب پیشکسوتان داریون روز جمعه هفته جاری جهت برپایی اردوی یک روز و انجام  بازی تدارکاتی با منتخب پیشکسوتان سعادتشهر، داریون را به مقصداین شهر ترک خواهد کرد. سرمربی تیم منتخب پیشکسوتان داریون گفت: با توجه به شناختی که از بچه های تیمم دارم امیدوارم با دست پر برگردیم. سیاوش شیروانی […]

خبرنگار:علی مختاری|

تیم فوتبال منتخب پیشکسوتان داریون روز جمعه هفته جاری جهت برپایی اردوی یک روز و انجام  بازی تدارکاتی با منتخب پیشکسوتان سعادتشهر، داریون را به مقصداین شهر ترک خواهد کرد.

pishkesvatan

pishkesvatan1

سرمربی تیم منتخب پیشکسوتان داریون گفت: با توجه به شناختی که از بچه های تیمم دارم امیدوارم با دست پر برگردیم.

سیاوش شیروانی افزود: شناخت ما از تیم مقابل اندک بوده اما سعی ما بر این است که در مقابل میزبان نتیجه قابل قبول و آبرومندانه ایی کسب کنیم.

telegram-0