روح الله قربانی| در سالروز شهادت هر شهید منطقه داریون خیلی کوتاه یادی از این عزیزان می کنیم تا نشان دهیم هیچ وقت فداکاری ها و رشادتشان در راه سرافرازی وطن را فراموش نخواهیم کرد. هجدهم آبان ماه سالروز شهادت شهیدان: علی بذرافکن،بهرام یوسفی و حسین قنبری است. روحشان شاد و یادشان همیشه جاودانه باد.

روح الله قربانی|

در سالروز شهادت هر شهید منطقه داریون خیلی کوتاه یادی از این عزیزان می کنیم تا نشان دهیم هیچ وقت فداکاری ها و رشادتشان در راه سرافرازی وطن را فراموش نخواهیم کرد.

shahdi

هجدهم آبان ماه سالروز شهادت شهیدان: علی بذرافکن،بهرام یوسفی و حسین قنبری است.

روحشان شاد و یادشان همیشه جاودانه باد.

telegram-0